การเจริญสติสำหรับผู้ที่กำลังได้รับการบำบัดอาการติดสุรายาเสพติด

ใน YouTube วิดีโอนี้, ผมพูดเกี่ยวกับการเจริญสติสำหรับผู้ที่กำลังได้รับการบำบัดอาการติดสุรายาเสพติด การเจริญสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากต้องการหายจากอาการติดสุรายาเสพติด

Latest posts by Paul Garrigan (see all)

4 thoughts on “การเจริญสติสำหรับผู้ที่กำลังได้รับการบำบัดอาการติดสุรายาเสพติด

  1. Congratulations for putting yourself out there. There is really only one way to learn this language and that is by putting yourself in these types of situations. Well done.

  2. as i put on the message page….your book gave me the guts to detox in uk for 3 months , then go to TKB for 6 weeks…they let me stay an extra 2 weeks….apart from not sleepin for over 2 weeks when i got there….i realy loved it ….2 years later ive taught in vietnam, now in thailand again….only had to go back to uk for 5 months labouring…..this time 2 years ago…id be waitin eagally for the pharmacy to open so i could get my daily/weekly….methadone….Now teaching english in a high school near chiang rai….next step…iwant to teach Yoga professionally…somehow kept that up for years….and cant wait to start muay thai training…will get hold of your book again..didnt take an alcahol saccha…as id been dry for a coupla years….now drink moderatly…but regularly….glad to find this sight….alot of my mates have read your book…and i try to visit TKB a few times a year, especially Machee kantisha….and Pra kia sawang at Wat satchapol…there i managed to become a half monk a few times…that was tough for me…thank you and Mike sarsens…(family and friends)…i know without whom…id be on crack/smak methadone.(more likely Prison or dead)..right now…all the best Namaste

    1. Hi Dan, it is nice to hear that you are doing so well. I hope you continue to be able to drink moderately. I had to give up all mind-altering substances in order to create a better life. I hope you are enjoying teaching.

  3. Hello Paul,

    I remember you from a few years ago when you were on a mission to speak Thai fluently, it seems you’ve really improved since then so congratulations. Have you ordered a pizza yet? 🙂 Your story is very interesting to me as you seem to be someone who has flourished since coming to Thailand which is not very often the case for most expats. I myself came to Thailand at the age of 25 having achieved very little from a career perspective up to that point and initially I felt happier than I’ve ever been in my life. However 6 years down the line, now with a wife and a child and a dull teaching job, I’m getting very worried about the future. I don’t feel like there’s anything else I can do at this point. Is it really possible to make a good living here? Would love to hear your insights. I’m from Ireland too btw (Belfast).

    James

Leave a Reply to Paul Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *